Další skvělý člověk, který pomáhá v našem týmu lektorů.

Děkujeme za sdílení!

Bc. Anna Machátová

Bc. Anna Machátová
Od roku 2000 je statutární zástupkyní organizace Třebíčské centrum, které poskytuje komplexní služby pro rodiny. Posledních 12 let pracuje jako finanční a projektová manažerka této organizace. Od roku 2007 je rovněž realizátorkou celokrajných projektů zaměřených management NNO a vzdělávání, mimo jiné i ve spolupráci se Sítí mateřských center o.s. (nyní Síť pro rodinu, z.s.) a Okresní hospodářskou komorou. V letech 2013 – 2016 byla za město Třebíč koordinátorkou mezinárodního projektu zaměřeného na společensky odpovědné nakupování. Je rovněž lektorkou kurzů soft skills, komunikace, metody práce v týmu, proces řízení změny a dalších kurzů z oblasti managementu NNO. Ve spolupráci s renomovanými vzdělávacími agenturami lektorsky zabezpečuje realizaci motivačních kurzů, ale i rekvalifikačních kurzů chůva a pracovník v sociálních službách. V posledních letech přednáší a lektoruje témata spojená se slaďováním pracovního a rodinného života, gender problematiky a rovných příležitostí. Také se angažuje v aktivitách zaměřených na rozvoj komunity, je členkou komunitního plánování sociálních služeb v Třebíči a předsedkyní komise Rodina a zdraví GS ZM Třebíč. Od roku 2015 se zaměřuje i na problematiku domácího násilí a organizuje celospolečenské kampaně i celokrajské konference. Svoje zkušenosti prezentuje na konferencích a odborných seminářích v ČR i v zahraničí.
Oblasti konzultací:
vedení NNO
komunikace, média, PR
práce v týmu, personalistika
fundraising a projektový management

Srpen 19, 2018