Cena hejtmana

Děkujeme za sdílení!

Informační a poradenské centrum Vysočina z Havlíčkova Brodu patří k TOP organizacím na Vysočině.

Kraj Vysočina již po páté ocenil organizace ze soukromého, veřejného a neziskového sektoru za společensky odpovědné chování, kterým zásadně přispívají ke zvyšování důvěryhodnosti organizací v očích zákazníků, obchodních partnerů i společnosti jako celku. Mezi 33 organizacemi bylo také s nejvyšším počtem bodů oceněno Informační a poradenské centrum Vysočina o. p. s.. Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s je zřizovatelem mikrojeslí a Family Pointu. Realizuje projekty na aktuální společenská témata – sladění rodinného a pracovního života, prevence kriminality, domácího násilí a kyberkriminality.

Mikrojesle Havlíčkův Brod je veřejná služba péče o děti, která nabízí pravidelnou profesionální péči o děti od šesti měsíců do čtyř let v kolektivu maximálně čtyř dětí. Cílem projektu je poskytování  individuální výchovné péče o svěřené dítě, zaměření se na rozvoj jeho schopností, návyků a umožnit jejich matkám návrat na trh práce. Family Point umožňuje rodičům a prarodičům pečovat o děti ve veřejném prostoru, kde mohou nakrmit nebo přebalit dítě a zároveň získat kontakty na prorodinné organizace poskytující různé služby a poradenství.

„Oceňuji, že v našem kraji máme takových firem hned několik a jsou dobrým příkladem pro ostatní, jak lze dosáhnout stanovených cílů a zároveň být veřejně prospěšný,“ sdělil k výsledkům soutěže hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Vzhledem k současné pandemické situaci a mimořádným opatřením vlády nemohlo dojít v dubnu ke slavnostnímu předání ocenění v sídle kraje, ale až o měsíc později v Havlíčkově Brodě. Z rukou ředitele krajského úřadu Zdeňka Kadlece převzala ve čtvrtek 7. května originální skleněnou plastiku, společně s pozvánkou na podzimní regionální konferenci ke společenské odpovědnosti, ředitelka Informačního a poradenského centra Vysočina Daria Čapková ve své kanceláři, společně s ostatními kolegyněmi.

Květen 12, 2020