Speciálně pedagogické poradenství – LOGOPEDIE

Děkujeme za sdílení!

Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. rozšiřuje nabídku služeb

OD ZÁŘÍ 2020

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PORADENSTVÍ – LOGOPEDIE

 KAŽDÝ PÁTEK ODPOLEDNE DLE TELEFONICKÉ DOHODY

 

Terapeutka: Mgr. Petra Ferenczová

 • Je speciální pedagožka – logopedka
 • Vystudovala speciální pedagogiku na Karlově Univerzitě v Praze
 • 20 let logopedické praxe v ordinaci klinické logopedie, v současné době pracuje jako speciální pedagog – logoped v SPC v Jihlavě a jako logoped na dětském oddělení Psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě
 • Absolvovala řadu odborných kurzů týkajících se především narušené komunikační schopnosti (Dyslalie, Opožděný vývoj řeči, Vývojová dysfázie, Afázie, Poruchy plynulosti a tempa řeči, Vady řeči při mentálním postižení, autismu, sluchových vadách a pod., Specifické poruchy učení)

 

Nabízí:

 • Profesionální a zároveň citlivý přístup
 • Logopedickou diagnostiku a terapie u dětí i dospělých 
 • Konzultace vývojových obtíží u dětí, potíží s počátečním čtením a psaním, poruch pozornosti s hyperaktivitou a dalších projevů ADHD
 • Součástí každého sezení je vysvětlení přesných terapeutických postupů zvolených pro konkrétního klienta, poskytnutí materiálů k domácí práci

 

Ceník:

 • Péče není hrazena z veřejných peněz
 • Cena jednoho sezení se odvíjí od obtížnosti terapie a její délky:

            – lehká terapie (25 – 30 min.)… 200,- Kč

– středně těžká terapie (40 – 45 min.)… 300,- Kč

– těžká terapie a vstupní vyšetření (55 – 60 min.)… 400,- Kč

 

Kontakt:

 • Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s.
 • Havlíčkův Brod, Horní 197, 3. patro, vchod ČSŽ
 • Tel.: Mgr. Ferenczová: +0420 721 613 691
 • e-mail: petra.ferenczova@gmail.com
Září 16, 2020