Bc. Anna Machátová – lektorka projektu CÍL

Děkujeme za sdílení!

Lektorka v projektu CÍL a poradce:

Bc. Anna Machátová

Kontakt: tc.machatova@gmail.com

Něco málo o Anně:

Od roku 2000 je statutární zástupkyní organizace Třebíčské centrum, které poskytuje

komplexní služby pro rodiny. Posledních 12 let pracuje jako finanční a projektová manažerka

této organizace. Od roku 2007 je rovněž realizátorkou celokrajných projektů zaměřených

management NNO a vzdělávání, mimo jiné i ve spolupráci se Sítí mateřských center o.s. (nyní

Síť pro rodinu, z.s.) a Okresní hospodářskou komorou. V letech 2013 – 2016 byla za město

Třebíč koordinátorkou mezinárodního projektu zaměřeného na společensky odpovědné

nakupování. Je rovněž lektorkou kurzů soft skills, komunikace, metody práce v týmu, proces

řízení změny a dalších kurzů z oblasti managementu NNO. Ve spolupráci s renomovanými

vzdělávacími agenturami lektorsky zabezpečuje realizaci motivačních kurzů, ale i

rekvalifikačních kurzů chůva a pracovník v sociálních službách. V posledních letech přednáší a

lektoruje témata spojená se slaďováním pracovního a rodinného života, gender

problematiky a rovných příležitostí. Také se angažuje v aktivitách zaměřených na rozvoj

komunity, je členkou komunitního plánování sociálních služeb v Třebíči a předsedkyní komise

Rodina a zdraví GS ZM Třebíč. Od roku 2015 se zaměřuje i na problematiku domácího násilí a

organizuje celospolečenské kampaně i celokrajské konference. Svoje zkušenosti prezentuje

na konferencích a odborných seminářích v ČR i v zahraničí.

 

Oblasti konzultací:

vedení NNO, komunikace, média, PR,  práce v týmu, personalistika,  fundraising a projektový management