Bc. Lenka Hájková – lektorka projektu CÍL

Děkujeme za sdílení!

Lektorka projektu CÍL

Bc. Lenka Hájková

Kontakt: tel.: 605482656, e-mail: bartova.l@seznam.cz

  • Něco málo o Lence:
  • Spoluzakladatelka spolku Mateřské centrum Andílci, z. s., ve kterém 11 let zastávala pozici vedoucí a koordinátora. Spousta motivačních aktivit, které centrum organizovalo, usnadňovalo rodičům návrat na trh práce po rodičovské dovolené vč. orientace v zákoníku práce a zaměstnávání rodičů malých dětí,
  • od roku 2013 pracuje v Občanské poradně Třebíč, od roku 2015 na pozici kariérová poradkyně,
  • v červnu 2017 získala profesní kvalifikaci kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu,
  • osobnost roku 2018 za výjimečný příspěvek k prosazování společných česko-britských hodnot,
  • upřednostňuje individuální přístup ke každému klientovi. Důraz klade na pozitivní motivaci, odvahu, zdravé sebevědomí, uvědomění si svých schopností, mapování veškerých dovedností a celoživotní vzdělávání, v současnosti lektoruje motivační worskshopy: Mapování kompetencí, Orientace na trhu práce, Flexibilní formy práce, Vzdělanostní a pracovní historie, Jak napsat CV a motivační dopis, příprava na osobní pohovor pro žáky středních škol, rodiče vracející se na trh práce
  • největší zkušenosti má s dlouhodobě nezaměstnanými a rodiči vracející se na trh práce po skončení mateřské/rodičovské dovolené,
  • Moje motto: Mám ráda výzvy, stále objevuji cesty, příležitosti a učím se nový věcem“.