Marcel Doležel MBA – lektor projektu CÍL

Děkujeme za sdílení!

Lektor projektu CÍL tzv. Enneagramu

Marcel Doležel MBA

Kontakt: tel.: 723 625 608

Něco málo o Marcelovi:

V roce 1998 absolvoval první vzdělávací cyklus Enneagramu v dnes již renomované vzdělávací agentuře VEVA CZ s.r.o. a dále se každoročně účastní vzdělávacích seminářů nabízených touto agenturou. Semináře vedou  PhDr. Eva Velechovská, Mgr. Michaela Velechovská, a další lektoři agentury VEVA.  Zejména nevynechá příležitost, setkat se se zahraničními učiteli Enneagramu, které VEVA pravidelně zve do České republiky, jako jsou Jeremy Kemp a Christine Nösner z Německa, Samuel a Rut Jakobovi ze Švýcarska, David Daniels, Helena Palmer, Ginger Lapid-Bogda a Mario Sikora z USA a naposledy Gabriela von Witzleben ze SRN. Každý z nich nabízí jiný pohled na využití systému Enneagramu ať u sebe, v rodině nebo firmě, kde pracuji a to je obohacující.  Do roku 2017 vedl setkávání „Klubu Enneagramu“ v Pelhřimově, který je otevřený všem zájemcům o svůj osobní rozvoj až do dnešní doby a zůstal jediným klubem toho druhu v České republice.  V začátcích tohoto systému u nás pracovaly tyto „Kluby“ v každém krajském i některých okresních městech. Vnímá to jako signál, že enneagram má co nabídnout lidem i v dnešní době, kdy je na trhu převis možností, jak trávit svůj volný čas pro zvyšování kvality jejich života. To bylo totiž ústřední téma, které ho osobně oslovilo, když se s tímto systémem začal seznamovat.  Kromě toho, přednáší již od roku 2009 v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě dvakrát ročně toto téma pro cca 35 posluchačů Univerzity volného času. Příležitostně na požádání poskytuje soukromé konzultace.  Soustavně se v tomto oboru vzdělává a jse držitelem mnoha certifikátů, naposledy „Kouč systemického enneagramu“, který dokončil po 3 letech studia v březnu 2018.

Nabízí své znalosti systému ENNEAGRAM  pro vzdělávací projekty, zaměřené na rozvoj osobnosti, měkké dovednosti a emoční inteligenci.

Co to je Enneagram:

Suchá definice od profesora Vladimíra Smékala Fakulty sociálních studií MU, Brno:

Slovo enneagram pochází z řeckého ennea = devět, a gramma = písmeno, záznam, kresba nebo také typ, způsob. 

Jde o geometrický model, který přestavuje očíslované vrcholy devítiúhelníku, jež zakotvují jednotlivé typy lidí a spojnicemi bodů zobrazuje vazby mezi typovými jádry, resp. typovými komponentami.  Enneagram představuje složky naší osobnosti a pro lepší pochopení jsou přiřazeny k jednotlivým číslům devítiúhelníku a charakteristickým názvům. Konec citátu.

Tyto charakteristiky popisují, kam jako lidé, zaměřujeme svou pozornost, v kterých oblastech života jsme úspěšní, a kde se nám daří méně, jaké věci v životě jsou pro nás důležité, jaké motivy řídí naše chování a jednání k ostatním lidem i k sobě samým a hlavně nabízí možnost změny, když nám náš současný způsob bytí nevyhovuje.  Systém pracuje s fenoménem vnitřního pozorovatele, který pomáhá pochopit, co se v našem životě děje a dává nám možnost volby to změnit nebo přijmout. A to je pro mě přidaná hodnota Enneagramu jako typologického systému, který nabízí možnost seberozvoje. V minulosti jsem zjistil například, že jsem cholerik, ale co s tím? Mohl jsem to jen přijmout pro pochopení svého jednání a postojů. Enneagram nabízí další krok na cestě ke změně toho, co se mi v mém životě nelíbí. Jde o cestu svobodné, vědomé změny mé osobnosti.  Na obrázku níže vidíte schéma systému, kdy jednotlivé figurky vystihují charakter typu.

  1. Perfekcionista
  2. Dárce a pomocník
  3. Vítěz a herec
  4. Umělec a dramatik
  5. Pozorovatel
  6. Loajální skeptik
  7. Požitkář
  8. Šéf a ochránce
  9. Smiřovatel a zprostředkovatel

Žádný z typů není horší ani lepší, kvality každého z nás jsou v dnešním informačně a technicky zahlceném světě potřebné a je dobré pro společné soužití, když tento systém pochopíme a integrujeme do vlastního života a vztahů. Výrazně tím zvýšíme úroveň naší emoční inteligence a spokojenost ve vztazích, která je pro kvalitu našich životů rozhodující.  

Výborné je, když se s tímto systémem seznámí učitelé, vychovatelé a rodiče, protože dokážou výchovně působit na děti, které mají v péči a v zárodku ovlivnit nebo alespoň pochopit jejich projevy a chování a ukázat jim, nejlépe vlastním příkladem cestu ke změně. Každý rodič si obecně přeje, aby jeho děti nedělali stejné chyby, kterých se dopustil on sám, ale děti mohou v zásadě dělat jen to, co vidí u svých rodičů, vychovatelů, nebo jiných vzorů. Proto je velmi důležité, aby tento systém pochopili a aplikovali nejdříve dospělí sami na sobě.  Dokladem důležitosti takového vzdělávání byl také oficiální vzdělávací program pro učitele základních škol, kterého se v minulých letech účastnily stovky učitelů, financovalo jej ministerstvo školství České republiky a prováděla ho výše zmíněná agentura VEVA s.r.o.