Mgr. Pavla Černá – psychologická poradkyně projektu CÍL

Děkujeme za sdílení!

Psychologická poradkyně projektu CÍL

Mgr. Pavla Černá

Něco málo o Pavle:

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF MU v Brně a po studiu nastoupila jako psycholog do
Speciálně pedagogického centra v Havlíčkově Brodě. V tomto zaměstnání pracovala především s
postiženými dětmi a s dětmi s učebními obtížemi nebo poruchami chování. Při práci si nicméně
začala uvědomovat, že v mnohých případech by radu a podporu potřebovali nejenom děti, ale i jejich
rodiče, většinou matky, které by kromě potíží dítěte mnohdy potřebovali pomoct i v oblasti partnerských
vztahů nebo organizace času. „Projekt Cíl považuju za dobrý způsob jak dát ženám možnost vypovídat se ze svých starostí, aby si mohly najít čas samy na sebe, a lépe zvládaly celodenní maraton povinností.“