PhDr. Ludmila Novotná – psychologická poradkyně projektu CÍL

Děkujeme za sdílení!

Psychologická poradkyně projektu CÍL

PhDr. Ludmila Novotná

Něco málo o Ludmile:

„Člověk je křehká nádoba, se kterou je třeba opatrně a jemně zacházet.“

Pracuje jako psychoterapeutka, tedy je v neustálém kontaktu s lidmi, kteří prožívají ve svém životě něco nesnadného. Setkává se s nimi v okamžiku, kdy jejich možnosti vypořádat se se svojí situací byly vyčerpány.

Pomáhá svým pacientům procházet náročnými životními situacemi, snaží se jim být dobrým průvodcem a pomocníkem v hledání způsobu, jak se v životě stabilizovat, dobře zakotvit a najít nové zdroje pro kvalitní a plnohodnotný život.

Pracuje v soukromé praxi, s maminkami, které se ocitají v krizové životní situaci, s nemocnými v závěrečném období života a s jejich blízkými. Paliativní péče je jejímu srdci nejbližší a proto jí věnuje největší díl svého času. Vnímá jako nesmírné privilegium moci doprovázet nemocné v závěru jejich života a spolu s nimi objevovat hodnoty, které lze i v takto náročném období nalézat.

(Občas přednáší, věnuje se supervizi a je součástí týmu, který usiluje o vznik lůžkového hospice Mezi stromy na Vysočině)