Žijeme a pracujeme na Vysočině

Děkujeme za sdílení!

Žijeme a pracujeme na Vysočině – zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00238
Doba realizace projektu: 1. 7. 2012 – 30. 6. 2015

InPc bylo jedním z partnerů projektu, jeho hlavní úkolem je vytvořit a provozovat Family Point – místo pro rodinu. Jde o bezplatnou službu pro rodiče s dětmi a nabízí pomoc při krátkodobé péči o dítě a informace související se zapojováním žen/mužů po mateřské/rodičovské dovolené na trh práce, se slaďováním při respektování rovných příležitosti pro ženy a muže. Family Point je středisko zřízené Krajem Vysočina

Hlavním úkolem InPc je:
– přispět ke slaďování pracovního a rodinného života na straně především žen, i mužů vracejících se po MD/RD na trh práce. Konkrétním cílem je vytvoření sítě míst – Family Point – ve 3 městech.