Tiskové zprávy

Děkujeme za sdílení!

V Havlíčkově Brodě provozuje Mikrojesle Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. (dále jen InPc)  na adrese Horní 197, 580 01 Havlíčkův Brod  (budova Českého svazu žen).
2.9. 2019 do nich nastoupí první čtyři děti. Pro velký zájem musela být zřízena výběrová komise složená se zástupců InPc a města Havlíčkův Brod. Přednost dostaly děti s bydlištěm v Havl. Brodě a jeho místních částech a ty, které potřebovaly péči pět dní v týdnu.
Odmítnutí žadatelé mohou být zařazeni jako náhradníci a využít místo v Mikrojeslích v případě nepřítomnosti některého z vybraných dětí, např. z důvodu dovolené, nebo nemoci, nebo v případě, že vybrané dítě začne navštěvovat jiné zařízení, nebo nebude již splňovat podmínky přijetí.
Žádosti o přijetí dítěte do Mikrojeslí se stále přijímají.
Případné dotazy k Mikrojeslím Havlíčkův Brod a fungování Informačního a poradenského centra Vysočina o.p.s. směřujte na následující kontakty:
Bc. Daria Čapková – ředitelka InPc – e-mail: inpc.capkova@gmail.com, tel. 602178864
Ilona Heijting – projektová manažerka – e-mail: inpc.ilona@gmail.com, tel. 777119140
www.poradenstvi-vysocina.cz