VýTaHProjekt: Mikrojesle Havlíčkův Brod

Reg. č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0010992

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2019
Ukončení realizace projektu: 30. 6. 2022

Kontakt

mikrojesle.hb@gmail.com

tel.: +420 704 000 401 ( 7:15 - 15:15)

Projektová manažerka Ilona Heijting
inpc.ilona@gmail.com
 +420 777 119 140

Projektu VýTaH = Vypni tyrana a staň se hrdinou. Jedná se o projekt, který je podpořen Ministerstvem vnitra. "Projekt je zaměřený na práci s agresorem. Díky projektu máme možnost pomoci násilné osobě se symbolicky odrazit ode dna, kde násilím řeší beznaděj, zoufalství, zlost a neštěstí. Můžeme v rámci aktivit vyjet pomyslným VyTAHem do lepšího života." upřesňuje ředitelka organizace Daria Čapková.
Projekt cílí nejen na přímou práci s násilnou osobou, ale i na edukaci laické a odborné veřejnosti a na nutnost systematické práce s násilnou osobou. V našem státě se dostane potřebné pomoci oběti, ale na práci s násilníkem se zapomíná. A právě intenzivní práce s násilnou osobou, může pomoci zlepšit kvalitu života jak samotné oběti, tak i násilníkovi. V rámci programů má násilná osoba možnost díky odborníkům převzít zodpovědnost za svoje chování a pokusit se jej pomocí poskytovaných aktivit změnit. "Nyní spolupracujeme s institucemi a organizacemi, které primárně pracují s násilnými osobami", doplňuje projektová manažerka projektu Ilona Heijting.
V případě zájmu o detaily projektu nebo pomoc v této oblasti využijte kontakt:Bc. Daria čapková tel.: 602 178 864 e-mail: daria.capkova@poradenstvi-vysocina.cz.Ilona Heijting tel.: 777 119 140 e-mail: ilona.heijting@poradenstvi-vysocina.cz.

Dokumenty

Žádost o přijetí dítěte do Mikrojeslí

Provozní řád Mikrojesle

Plán výchovy a péče Mikrojesle