Náš tým

Daria Čapková

Ředitelka InPc

Kontakt: tel.: 602 178 864, e-mail: inpc.capkova@gmail.com

Ilona Heijting

Projektová manažerka

Kontakt: tel. 777 119 140 E-mail: inpc.ilona@gmail.com


Bc. Anna Machátová

Lektorka a poradkyně

Kontakt:tc.machatova@gmail.com


Mgr. Miroslava Šeredová

Sociálně právní poradkyně

e-mail: inpc.seredova@gmail.com


Marcel Doležel MBA

Lektor tzv. Enneagramu

 tel.: 723 625 608


Mgr. Pavla Černá

Psychologická poradkyně


PhDr. Ludmila Novotná

Psychologická poradkyně 


Alice Janáčková

Sociálně právní poradkyně


Romana Hánělová Dis.

Lektorka 


Bc. Lenka Hájková

Lektorka 


Eva Havlíčková

Lektorka


Ing. Tereza Novotná

Lektorka


Kateřina Kroczková

Lektorka 


Marcela Švecová

Lektorka 

tel: 724422368